Deju svētki

Tā kā latviešu tauta visos laikos ir bijusi tā saucamā dziedātāju tauta, tad sākotnēji radās tikai dziesmu svētki. Gadiem ejot un popularizējot latviešu kultūras nemateriālo mantojumu, kura sastāvdaļa ir arī tautas dejas, dziedāšanas tradīcijām tika pievienotas arī deju tradīcijas, kas šos svētkus padarīja par latviešu tradicionālo un nacionālo vērtību, godu un lepnumu – Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, kas norisinās ik pēc 5 gadiem. Tā iemesla dēļ, ka dziesmu svētku tradīcijas tika aizsāktas ātrāk nekā deju svētku tradīcijas, nosaukumā dziesmu svētki un deju svētki tiek apzīmēti ar dažādiem kārtas skaitļiem, piemēram, nākamie, 2018. gada svētki, kas tiks veltīti Latvijas simtgadei, tiks apzīmēti kā XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.

Šajos svētkos ik reizi piedalās aptuveni 30 tūkstoši dalībnieku no visas Latvijas. Dalībnieki pārstāv korus, deju kolektīvus, pūtēju orķestrus, folkloras grupas, etnogrāfiskos ansambļus, tautas mūzikas ansambļus, laiku kapelas, koklētāju ansambļus, lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, vokālie ansambļi, amatierteātri un ārvalstu kolektīvi. Svētku ietvaros notiek ne tikai uzstāšanās, bet arī sacensības, kurās tiek noskaidroti laureāti. Ne tikai svētku ietvaros notiek sāncensības, bet arī pirms tiek – laikā starp vieniem un nākamajiem svētkiem notiek darbs pie repertuāra sagatavošanas un skates, kurās tiek noteikti nākamo svētku dalībnieki. Svētki noris vairākas dienas un beidzas ar svētku gājienu un noslēguma koncertu, kas parasti notiek Rīgas Mežparka estrādē, kurā var ietilpināt tūkstošiem svētku dalībnieku un skatītāju.

Ja runājam konkrēti par deju koncertiem dziesmu un deju svētku ietvaros, ir jārunā par Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas arīdzan norisinās ik pēc 5 gadiem, jo tieši šo svētku laikā notiek atsevišķs dziesmu lielkoncerts, kas parasti notiek Mežparka estrādē, un atsevišķs deju lielkoncerts, kas parasti notiek Daugavas stadionā. Piemēram, pēdējos, 2010. gada jaunatnes dziesmu un deju svētkos bija deju lielkoncerts “Deja kāpa debesīs”, bet nākamajos, 2015. gada jaunatnes dziesmu un deju svētkos būs deju lielkoncerts “Līdz varavīksnei tikt”. Pārējās svētku dienās notiek dažādi, lielāki un mazāki dziesmu, deju un orķestru koncerti Rīgas koncertzālēs un parkos.